| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Blog | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Social Media | Słupsk Tv |
EOG Słupsk On-lineEOG Słupsk On-line EOG Słupsk On-line EOG Słupsk On-line EOG Słupsk On-line EOG Słupsk On-line
- | - Europejski Obszar Gospodarczy - Porozumienie O Europejskim Obszarze Gospodarczym - Unia Europejska - Historia Unii Europejskiej - Historia rozszerzeń wspólnot europejskich i Unii Europejskiej - Polska w UE - | -
- | - Euro Waluta i Strefa - Kurs Euro - Waluty - Parlament Europejski - Komisja Europejska - Rada Unii Europejskiej - Rada Europejska - Prawo UE - | - Kursy - Konferencje - Seminaria - Ebooki - Audiobooki - Prasa - Podcasty - Publikacje - | -

EOG Słupsk On-line


EOG Słupsk On-line


EOG Słupsk On-line
EOG Słupsk On-line
EOG Słupsk On-line
EOG Słupsk On-line


EOG Słupsk On-line

EOG Słupsk On-line


Europejski Obszar Gospodarczy
Europejski Obszar Gospodarczy


Europejski Obszar Gospodarczy, EOG (ang. European Economic Area, EEA) – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii.


EOG Słupsk On-line

EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach:
* swobodzie przepływu ludzi,
* swobodzie przepływu kapitału,
* swobodzie przepływu towarów
* i swobodzie przepływu usług.


EOG Słupsk On-line
Porozumienie o utworzeniu EOG podpisano w Porto 2 maja 1992 roku. Wejście w życie układu opóźniało się z powodu odrzucenia go w referendum w Szwajcarii w grudniu 1992 roku. Po wykluczeniu odniesień do Szwajcarii z umowy, ostatecznie weszła ona w życie 1 stycznia 1994 roku.

Na mocy umowy z Porto obywatele wszystkich państw należących do EOG mogą się swobodnie przemieszczać, osiedlać i nabywać nieruchomości na ich terenie. W zamian EFTA łoży na unijny Fundusz Spójności. Kraje EFTA przyjęły do swojego ustawodawstwa dużą część szczegółowych przepisów wspólnotowych (nie dotyczy to jednak m.in. polityki rolnej czy walutowej). Ważną cechą EOG jest to, iż realizuje swoją działalność na poziomie pierwszego i trzeciego etapu integracji, strefy wolnego handlu i Wspólnego Rynku, wyłączając drugi etap, unię celną.

Polska podpisała umowę o członkostwie w EOG 14 października 2003 w Luksemburgu. Została ona ratyfikowana 8 października 2004 na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. Polska weszła do EOG w momencie jej wejścia w życie 6 grudnia 2005.


Struktura Instytucjonalna
* Rada – organ decyzyjny i ustawodawczy (członkowie Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i po 1 ministrze danego resortu z 3 państw EFTA).
* Wspólny Komitet – organ wykonawczy i arbitrażowy (członkowie Komisji Europejskiej i przedstawiciele rządów 3 państw EFTA w równej liczbie).
* Wspólny Komitet Parlamentarny – organ doradczy (delegaci Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych 3 państw EFTA w równej liczbie).
* Komitet Konsultacyjny – organ doradczy (członkowie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego UE i Komitetu Konsultacyjnego EFTA w równej liczbie).


Zmiany przynależności krajów członkowskich do Unii Europejskiej w czasie

Zmiany przynależności krajów członkowskich do Unii Europejskiej w czasie


Członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy


Obszary specjalne państw członkowskich Unii Europejskiej
Obszary specjalne państw członkowskich Unii Europejskiej
EOG Słupsk On-line


EOG Słupsk On-line

EOG Słupsk On-line
EOG Słupsk On-line
EOG Słupsk On-line
EOG Słupsk On-line

EOG Słupsk On-line

EOG Słupsk On-line